Yazılar

İstirdat Davası Şartları Nelerdir?

Anayasada “İcra İflas Kanunu 72. maddeye” göre icra tehdidi altında ödenen paraların iadesi olarak karşılık bulan istirdat davası, borçlu vatandaşların ve hamilerinin haklarını koruma altına alan bir dava türüdür.

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat davası genel ve özel şartları itibariyle icra hukukuna dayanır. Kelime kökeni olarak “verilen şeyin geri alınması, iade edilmesi” olarak özetlenebilecek istirdat, beklenenden kısa sürede sonuçlanmış ya da detaylı araştırılmamış icra davalarında başvurulan bir dava çeşididir. İcra İflas Kanununda çerçevesi çizilen icra ile el konulan malların kapsamı özel ve genel sebepler ile belirlenmektedir. Bu kapsama rağmen “haksız kazanç” olarak nitelendirilebilecek durumların meydana gelmesi halinde asliye hukuk mahkemelerinde (taşınmaz mülklerde kira anlaşmazlıklarından doğan husumetlerde sulh hukuk mahkemelerinde) görülen istirdat davaları ortalama 1-1.5 yılda sonuçlanmaktadır.

İstirdat Davasının Özellikleri Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında kapsamı belirlenen özel mülklerde ve taşınır/taşınmaz mülklerde kiracı, malik vb. tüm vatandaşlar karşılıklı olarak yasal güvence altındadır. Bunun yanı sıra dava öncesinde, sırasında ve ertesinde gerek insani gerek teknik hatalar nedeniyle maddi ve manevi mağduriyetler yaşanabilmektedir. İcra İflas Kanunu 72. madde ile hukuka aykırı biçimde borç ödeyen vatandaşların faydalanabilecekleri istirdat davaları ispat ve isnat ile borçlunun lehine sonuçlanmaktadır. Buna göre;

 • Detaylı araştırma yapmadan mallara icra yoluyla el koymak
 • Gerçekte var olmayan fakat borç tahsil edilmesi
 • Borç sahibinden icra tehdidiyle tahsilat yapılması
 • Bilgi dahilinde olmadan bitmiş bir borcun tekrar ödenmesi
 • İcra takibinin sona ermesiyle fazladan borç ödemek
 • Borçlunun hak kaybı yaşaması

İstirdat Davasının Şartları Nelerdir?

İstirdat davaları adli tatiller, lehte ve aleyhte deliller ve özel/genel koşullar göz önünde bulundurulduğunda ortalama 1 ila 1.5 sene sonunda sonuçlanmaktadır. Borçlu kişinin/kişilerin istirdat davası açabilmesi için gereken şartlar;

 • Borçlu kişinin icra takibinin hali hazırda sürüyor olması
 • Hali hazırda varolmayan bir ceza olmalı
 • Elden, havale yoluyla ya da diğer ödeme yöntemleri ile kanıtlanabilir/saptanabilir bir ödeme yapılmalı
 • Borcun ödendiği tarihten itibaren 1 yıl geçmemiş olmalı
 • “Borç ödenmediği takdirde icra edileceğine” dair yazılı, sözlü veya görsel tehdidin yapılması

Başta şirketler, sözleşmeler ve iş hukuku olmak üzere,  inşaat hukuku, boşanma ve aile hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattan doğan hukuktan oluşan çalışma alanlarına ilişkin müvekkillerine çözüm ve danışmanlık hizmeti sunan İzmir’de yerleşik bir hukuk ve arabuluculuk bürosudur. Bu çalışma alanları kapsamında; müvekkillerin danışmanlık ve proje süreçlerinin yönetimi ile ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hukuki çözümler ile hizmet vermektedir. Hizmet ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir; bizimle iletişime geçebilirsiniz.