Yazılar

boşanma ve aile hukuku, boşanma ve mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı kararına göre boşanmalarda iki yol vardır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, her iki tarafın da boşanmanın tüm sonuçlarını özgür iradeleriyle kabul ettiği ve bu konuda anlaştığı durumda gerçekleşir. Nafaka, maddi ve manevi tazminat, çocuk velayeti ve eşyaların paylaşımı gibi konularda karşılıklı olarak anlaşma sağlanırsa hazırlanan bir anlaşma protokolü ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile mahkemeye başvurulabilir. Anlaşmalı boşanma için dikkat edilmesi gereken en önemli husus; evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olmasıdır. 

boşanma ve aile hukuku, boşanma ve mal paylaşımı, anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı Boşanma Aşamaları

Çift karşılıklı olarak anlaşmalı boşanma istiyorsa bunun için yapılması gerekenler şunlardır;

  • Bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanır. Tarafların avukatları yoksa bu dilekçenin örneğine internet üzerinden kolaylıkla erişilebilir. 
  • Dilekçenin yanı sıra bir anlaşmalı boşanma protokolü de oluşturulur.
  • Adliyeye gidilerek Ulusal Yargı Ağı Projesi – UYAP sistemine bağlı olan bir hukuk davası tevzi bürosuna gidilmelidir. 
  • Bu işlemlerin gerçekleşmesi için iki tarafın da nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport gibi resmi evrak olarak kabul gören kimliklerin yanlarında olması gerekir.
  • Anlaşmalı boşanma davası olduğu için davanın kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Ancak büroda davanın açılması için gerekli olan harç ve masrafların vezneye yatırılması gereklidir. 
  • Tüm işlemler halledildikten sonra dekontla birlikte davanın açılacağı kaleme gidilir ve buraya dilekçe verilir. Böylelikle davanın hangi aile mahkemesine ve hangi esas numarası ile verildiğine dair belge davacılara teslim edilir. Boşanma davalarıyla ilgilenen mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Ancak bazı küçük ilçelerin adliyelerinde aile mahkemeleri bulunmamaktadır. Bu durumda ise bu davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde gerçekleştirilir.

Duruşma Günü Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı boşanma için tüm işlemler gerçekleştirildikten sonra mahkeme en yakın zaman için bir duruşma günü ve saati planlar. Bu karar her iki tarafa da bildirilir. Burda dikkat edilmesi gereken en önemli konu; her ne kadar avukatları da anlaşmalı bir boşanma da olsa duruşma gününde her iki tarafının da katılımı zorunludur. Yalnızca avukatlarının duruşmada olması, boşanma için yeterli değildir. Eğer taraflardan biri duruşmaya katılmazsa ve boşanma konusunda iki taraf da hemfikir olduğunu beyan etmezse hâkim boşamayı gerçekleştirmez. Hâkim, duruşma günü daha önce gerçekleşen protokolünün taraflara ait olup olmadığını sorar. Sonrasında ise boşanma kararlarının devam edip etmediğini ve barışma ihtimallerini sorar. Bu cevaplar verildikten sonra karar verilir. Eğer farklı bir durum olmazsa duruşma 15 – 20 dakika içinde son bulur. Duruşma sonrası karar nüfus müdürlüğüne gönderilir ve taraflar buraya giderek yeni medeni durumlarını gösteren nüfus cüzdanlarını alabilir.