Yazılar

Göç, Oturma İzni ve Vatandaşlık Hukuku

Göç, Oturma İzni ve Vatandaşlık Hukuku

Göç, Oturma İzni ve Vatandaşlık Hukuku

Göç, Oturma İzni ve Vatandaşlık Hukuku, Türk hukuku’na göre yabancı uyruklulara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların 90. maddesi olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir. Göç, Oturma İzni genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta. Yabancılara Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancı vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılıklar taşımaktadır.


Göç ve Yabancı Vatandaş Hukuku’nun Türkiye kaynaklarından; Pasaport Kanunu yabancıların çalışma izni hakkında kanun, harçları kanunu, doğrudan bir şekilde yabancı yatırımlar kanunu ve Türk vatandaşlığı kanunu olarak saygı bilmektedir. Yabancı hukukun konuları ise genel olarak göç ve göçe yönelik işlemler olarak sayılabilir. Yabancı Hukuku ayrıca ülke vatandaşlarının çalışma izni almasını, Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni alınması, göçmenlerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi gibi konuları da kapsamaktadır.

Vatandaşlık Hukuku, milliyet ve yurttaşlık ile bunların kazanılması aktarılması ve yitirilmesi konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Uluslararası özel hukuka göre her devlet kendi bünyesinde milliyet ve vatandaşlık bağıyla kişileri belirleme hakkına sahiptir. Vatandaşlık Hukukuna göre Türkiye’de vatandaşlık kazanılması 2 yol ile mümkün hale gelmektedir.
1. Doğumla kazanılan vatandaşlık

2. Sonradan kazanılan vatandaşlıktır.


Vatandaşlık Hukukunda en çok merak edilen konu, vatandaşlığın makam kararı ile kazanılmasının yollarından biri olan Türk Vatandaşlığının genel olarak kazanılmasıdır. Bu duruma göre Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve göç edenler aşağıdaki şartları taşıması halinde bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilirler:

  • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.
  • Kendi milli kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
  • Sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.
  • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.
  • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

Duran Hukuk olarak, Göç, Oturma izni ve Vatandaşlık Huku alanında; ikamet izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Yabancı Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku hakkında her daim doğru bilgi, profesyonel çalışma ve kaliteli hizmet için bizimle iletişime geçebilirsiniz.