Arabuluculuk

Ticari uyuşmazlıklar, İş Hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve son olarak Tüketici Hukukundan doğan uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvuru zorunlu hale getirilerek uygulama alanının genişletilmesi sağlanmıştır.